dag-6-1-of-16

Het is weer tijd voor een open workshop generatieleren.

Het thema ‘generatie leren’ speelt in de huidige tijd binnen organisaties een steeds belangrijkere rol. Met name de koppeling tussen de jonge en oude generatie is van groot belang om ook in de toekomst de veranderingen van binnenuit en buitenaf het hoofd te kunnen bieden en daar innovatief op te kunnen inspelen. De uitdaging hierin ligt om de vernieuwingskracht van elke generatie met elkaar in verbinding te brengen door op een passende manier leiding te geven aan iedere generatie en daarbij een aantrekkelijk werkgever te zijn. Deze factoren zorgen in samenhang voor een duurzaam personeelsbestand in de toekomst.

De doelstellingen van deze interactieve workshop zijn om de bewustwording betreffende de verschillende generaties te stimuleren; de noodzaak van generatie management te tonen; de aanwezigen in staat te stellen de specifieke eigenschappen van de werkende generaties te herkennen; en de dialoog tussen deze generaties op gang te brengen zodat de vernieuwingskracht van elke generatie optimaal gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk. Je krijgt antwoord op o.a. de volgende vragen: ‘hoe kan je beter samenwerken met de verschillende generaties?’; ‘Hoe om te gaan met verschillende perspectieven omtrent werk en hoe deze verschillen te overbruggen?’; ‘Hoe kan je (generatie-specifieke) talenten gericht inzetten?’.

We bieden de workshop twee keer aan, en wel op 9 en 23 november van 13 tot 17 uur in Utrecht. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. De kosten bedragen €195,- excl. BTW. Schrijf je in via info@generatiestorm.nl