https://youtu.be/22VqcCp9KIw

Als het aan de 69 miljoen ‘millennials’ (generatie Y) had gelegen dan was Hillary Clinton met het presidentschap aan de haal gegaan. Verschillende peilingen onder jonge stemmers (onder de 35) wijzen uit dat ze massaal voor Hillary zouden hebben gestemd.

De grote vraag is of ze dat allemaal hebben gedaan: stemmen. De millennials in de VS staan er namelijk om bekend dat ze niet allemaal te porren zijn om naar de stembus te gaan, slechts 46% stemt. Het geloof in de politiek is laag, helemaal nadat Bernie Sanders (de grote favoriet en zelfs als ‘verlosser’ benoemd) het moest afleggen tegen Hillary Clinton. Hoe anders is dat voor de babyboom generatie! In grote getale, ze zijn met ongeveer even veel als de millennials, togen zij naar de stemhokjes, weer of geen weer. 69% van deze generatie stemt daadwerkelijk. Zij geloven vol overgave in het politieke systeem, inclusief de bijbehorende rol van de media. The American dream leeft voor hen nog, er is nog steeds geloof in Amerika als buitengewoon uniek land die als voorbeeld dient voor andere landen. Meer dan de helft van de babyboomers stemden voor Trump (zie de grafiek van swingstate Florida hieronder).

 

De jonge generatie zoekt naar een nieuwe horizon, was hoopvol door de voorbeelden die Bernie Sanders aanhaalde van landen als Zweden en Duitsland en hun aanpak op het gebied van klimaatverandering, verdeling van de welvaart, omgang met jeugdwerkeloosheid, educatie en de gelijkheid tussen man en vrouw. Ondertussen is de kloof tussen jong en oud, wens en werkelijkheid alleen maar groter geworden. Gemiddeld genomen stemmen jongeren progressiever, en ouderen conservatiever. En die ouderen zijn met meer. De gemiddelde leeftijd in de westerse wereld ligt zo rond de 40. Gezien de minimale stemleeftijd van 18 jaar, ligt de gemiddelde leeftijd van een stemgerechtigde nog flink wat hoger. Oftewel: er is te weinig massa vanuit de jongste generaties om een grote verandering tot stand te brengen in het politieke bestel. Bern or Burn.

De treurige conclusie is dat de stem van de millennials, de toekomstige leiders, verloren is gegaan. Voor de zoveelste keer.