GeneratieScanY&R
 De grootste kunst in 2018 zal worden om de juiste mensen aan je organisatie te verbinden. Niet alleen zal het werk in rap tempo veranderen, maar de krapte op de arbeidsmarkt neemt in 2018 extreem toe. De grote vraag zal dus worden wie er bij je (wil) werken.
 
We zien dat met name grote organisaties moeite hebben om (jonge) professionals te verleiden om bij hen te komen werken, en als ze eenmaal binnen zijn hen ook te laten bijdragen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de normen, waarden en verschillende werk voorkeuren per generatie. Young professionals zoeken werk bij organisaties die aansluiten bij hun behoefte aan betekenis. Ze willen zich daarvoor inzetten en ontwikkelen. Aan de bak dus. Zichtbaar en met resultaat.
 
Om je meer zicht te geven op belangrijke thema’s vanuit het perspectief van de verschillende werkende generaties in jouw organisatie hebben we de generatiescan ontwikkelt. Deze scan brengt de belangrijkste criteria omtrent prettig samenwerken in kaart, inclusief de vereiste acties om een beter werkklimaat te organiseren. De uitkomsten van die scan zullen je helpen om handen en voeten te geven aan je beleid.
 
We komen graag langs om hierover met je van gedachten te wisselen.