Generatie STORM bestaat 5 jaar!

5 jaar geleden zag Generatie STORM het levenslicht. Een goed moment om eens terug te blikken, en vooruit te kijken! Op 21 februari 2012 registreerde ik Generatie STORM bij de KVK. Destijds was ik nog aan de slag bij Berckeley Square, waar aardig wat zaadjes zijn geplant omtrent het duurzaam inzetten van de talenten van medewerkers van verschillende leeftijdsgroepen binnen organisaties. Door een aantal jaren verschillende organisatie veranderingstrajecten te begeleiden werd het me steeds duidelijker dat verschillende generaties anders omgaan met organisatieverandering, andere verwachtingen hebben van werk én dat werk op een andere manier willen doen. Dankzij het kunnen opzetten en uitvoeren van een grootschalig generatie onderzoek vanuit mijn bestuursrol binnen de Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) is Generatie STORM echt op stoom gekomen.

 

Samen met Aart Bontekoning onderzocht ik hoe generaties graag willen samenwerken, vanuit het perspectief van generatie Y. Een hele rits aan medewerkers van verschillende organisaties en generaties hebben tijdens deze generatie reis hun ervaringen en opvattingen ten opzichte van werk gedeeld. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: waar krijgen de verschillende generaties werkenergie van en wat kost energie?; wat komt de interactie tussen generaties ten goede?; hoe versterken generaties elkaar?; hoe kan de jongst werkende generatie Y de cultuur binnen een organisatie vernieuwen?; hoe wordt je als organisatie dankzij een effectieve samenwerking tussen generaties innovatiever?; hoe willen de verschillende generaties geleid worden en hoe leiden ze zichzelf? Het verslag van deze generatie reis en alle conclusies van het onderzoek zijn gebundeld in het boek Ygenwijs, wat in mei 2012 het licht zag.

Ygenwijs

Toen ging het snel, als nieuwbakken ‘generatie expert’ gaf ik veel lezingen en workshops aan een groot scala aan organisaties. De focus lag op het wakker schudden van organisaties zodat de talenten van jonge en oudere medewerkers worden ingezet om te innoveren. En dat is nog steeds het brandpunt. Wel zijn er sinds die tijd aardig wat kilometers gemaakt: de workshops op generatiegebied zijn flink uitgebreid en verfijnd, er is een learning community generatieleren ontstaan, een activerend generatiespel uitgebracht, het vakgebied van opstellingen is verbonden aan generaties middels de workshop ‘generatieopstellingen’, en bovenal zijn er op het gebied van talentontwikkeling voor young professionals heel wat programma’s ontwikkeld. Veel van deze programma’s en workshops zijn tot stand gekomen in co-creatie met andere organisaties en zelfstandige professionals en worden gezamenlijk uitgevoerd. Op deze manier zijn de programma’s steeds groter geworden en hebben we menig ontwikkelingstraject op het vlak van generatieleren met veel plezier en goed resultaat mogen begeleiden. Wil je meer weten over de workshops en programma’s? Kijk dan even hier.

marieke spreker

Dank voor het vertrouwen deze afgelopen 5 enerverende jaren en op naar mooie projecten en samenwerkingen in de toekomst! STORM op komst.

Marieke Grondstra