Humanscale 'Beyond Generations'

4 april jongstleden mocht Generatie STORM een mooie dialoog faciliteren onder de noemer ‘beyond generations’. In het panel hadden plaats: Fokke Wijnstra, Marjolein de Jong, Steef van Lokven, Daan Schipper, en Henk de Jong.

Hieronder een kort verslag van wat er die avond zoal aan de orde kwam en wat we ervan hebben opgestoken.

4 generaties, aan 1 tafel hoog in het gebouw van Pakhuis de Zwijger. Tijd voor een goed gesprek over verschillen tussen generaties op de werkvloer. Want wat irriteert ons aan elkaar en waarin kunnen we elkaar versterken?

Omringd door met name de pragmatische generatie, generatie X’ers en een handjevol babyboomers en Y’tjes spraken we over hun kijk op het werk. We spraken over werk, de kantoortuin, een zitzak op kantoor ja of nee, de waarde van een hoog salaris, zochten naar een andere woord voor kantoor, (want nee het woord kantoor vangt al lang niet meer de betekenis van hoe we allemaal naar onze werkplek kijken) en discussieerden over werktijden.

In veel organisaties werken verschillende generaties samen. Hoe generaties aankijken tegen hun werk en alles wat daarbij kan komen kijken, kan veel verschillen. Generaties staan, mede door de tijd waarin zij zijn opgegroeid, anders in hun werk. Zij kijken anders. Denken anders over wat belangrijk is, hoe zij willen werken, het beste kunnen werken en welke waarde zij aan werk hangen. Dat wat een pragmaat belangrijk vindt, doet een y’tje misschien niets.

Aan tafel in Pakhuis de Zwijger ging het gesprek bijvoorbeeld over de waarde van goede arbeidsvoorwaarden en een hoog salaris, dat voor een pragmaat of een Y’tje heel anders kan zijn dan voor een Y’er. Generatie Y is bijvoorbeeld heel ambitieus. Hen bindt je niet met een zak geld. Deze jongere werknemers blijven vaak niet lang hetzelfde werk doen. Ze gaan voor je door het vuur als ze in je geloven, maar willen wel weg als er een beter alternatief komt. En dan weegt een hoger salaris lang niet altijd het zwaarst. We spraken aan tafel ook over het belang van goede stoelen op het werk en de voordelen van flexwerken en de voordelen van een kantoortuin. Een werkomgeving waar jongere werknemers kunnen samenwerken, ideeën uitwisselen en persoonlijk contact hebben vraagt om een andere inrichting van een kantoor dan oudere generaties misschien gewend zijn. En toch gooi je niet meteen je kantoor radicaal op de schop als je meer jongeren binnenkrijgt. Een grote lange tafel om aan te werken voorziet misschien in de behoefte van een Y’er om samen en flex te werken, maar generatie X wil misschien toch ook een bureau om zijn mok op te zetten en zoekt een vaste plek op kantoor. Veeg verschillen niet van tafel maar kijk hoe je het beste van allemaal kan combineren in je organisatie, is het advies van de panelleden.

Net als de panelleden aan tafel, waren er ook in het publiek verschillende meningen te bespeuren. Niet gek natuurlijk. Alleen al omdat er allemaal verschillende generaties bij elkaar zaten. Maar er is meer. Niet alle verschillende meningen zijn namelijk te wijten aan generatiekenmerken. Zo merkte er iemand in het publiek terecht op dat er behalve generatiekenmerken talloze andere factoren kunnen zijn waardoor mensen in een team of organisatie wel of niet lekker met elkaar samen kunnen werken. Belangrijk is, zo concludeerden we eensgezind aan tafel, om oog te hebben voor verschil en te zien waar we elkaar aanvullen. Want ja je hebt elkaar nodig. De oudere medewerker krijgt nooit de digitale snelheid waar generatie Z nu mee geboren wordt. Terwijl de jongere op zijn beurt nog lang niet de kennis en ervaring heeft van de oudere medewerker. Ze hebben elkaar hard nodig dus! Door specifieke kwaliteiten van generaties te benutten, gaan teams beter samenwerken en maak je een organisatie sterker.

Wie oogt heeft voor verschillen tussen generaties, ziet ook waarom die verschillen er zijn. Ook aan onze tafel wordt dit duidelijk. Al moet je soms wel goed kijken. Zo had de babyboomer aan tafel een kladblaadje voor zijn neus liggen voor het gesprek en schudde de Y-er het uit ogenschijnlijk uit haar mouw. Is dit het verschil tussen wel en niet goed voorbereid zijn? Kan, maar in dit geval was het niet zo. Waarom keek ze anders net voor dat ze aan tafel ging nog even haar notities door op haar telefoon? Precies, daarom dus! 
Verschillende generaties bereiden zich gewoon anders voor…