Borderline Times – Impulsiviteit

Het zesde criterium van borderline is impulsiviteit. De stelling is dat wij allemaal kenmerken van impulsiviteit vertonen. We leven op de top van onze driften. We hebben seks omdat we willen genieten of omdat we moeten genieten. Om nog meer te genieten hebben we middelen nodig: soft- en harddrugs, en massa’s slaap- en kalmeringsmiddelen. We eten ongezond: obesitas is een enorm probleem. Ook geld gewen we impulsief uit: meer en meer mensen zitten in de schuldsanering. We consumeren voordat het geld er is. Ook autorijden gebeurt vaak impulsief: verkeersagressie is bijna dagelijks in het nieuws. Dat was allemaal nog niet zo uitgesproken in de tijd van onze ouders; totaal ondenkbaar was het in de tijd van onze grootouders.

 

  • Voor de jongere generaties is dit wellicht moeilijk voor te stellen: dat een paar generaties eerder mensen leefden die seks enkel en alleen mochten zien en beleven als een middel tot voortplanting. Aan God werd beloofd dat men kinderen uit Gods hand zou aanvaarden, van abortus, laat staan anticonceptie, had men nog nooit gehoord. Sterker nog ze bestonden niet. Sinds het gebruik van anticonceptie algemeen aanvaard is hebben we seks als we er zin in hebben en gaan we er steeds impulsiever mee om. Alle onderzoeken tonen aan dat we tegenwwrdig erg los met seksualiteit omspringen en dat relationele trouw bijzonder laag scoort. Er zijn dan ondertussen ook veel algemeen aanvaarde varianten gekomen op de klassieke relatie van een gehuwd stel. Seksueel genot wordt overgestimuleerd. Terwijl het voor hun grootmoeders verboden was om van seks te genieten, moeten vrouwen van nu zich afvragen of ze wel voldoende seksueel geprikkeld worden. Het volledig loskoppelen van seks en voortplanting heeft grote gevolgen. Kinderen worden tegenwoordig ‘genomen’ op het moment dat het ons uitkomt, met steeds vaker IVF of andere fertiliteits-technieken als gevolg.

 

  • Het aantal kinderen tussen de 12 en 18 jaar dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandt is het afgelopen decennium exponentieel gestegen. 2005: 8, 2007: 300, 2010: bijna 700. Ze liggen ook steeds langer in coma, inmiddels 3 uur. De gemiddelde leeftijd van de comazuipende puber is 15,6 jaar. Middelengebruik in het algemeen en alcoholgebruik in het bijzonder zijn al langer mainstream geworden. Het gebruik van alcohol is zo goed als onontkoombaar voor wie een sociaal leven wil leiden. Impulsief middelengebruik is nu de cultuur, niet langer de afwijking. Analyses van het probleem bevestigen dat kinderen steeds jonger beginnen te drinken en dat problematisch alcoholgebruik bij steeds meer jongeren is vast te stellen. Alcohol is gewoon geworden. In de opvoeding van onze kinderen hellen we steeds meer over naar het zo weinig mogelijk ingrijpen in hun wereld. De emancipatie van het kind is enorm doorgeschoten. Kinderen kennen hun eigen grenzen nog niet goed. Veelvuldig en zwaar alcoholgebruik op jonge leeftijd verstoort de ontwikkeling van de prefrontale cortex: dat deel van de hersenen waarmee men zich aan kan passen aan de omgeving en weloverwogen beslissingen kan maken. Het IQ van drinkende pubers kan er met 10 tot 15 % op achteruitgaan en het kan leiden tot depressies, woedeaanvallen en persoonlijkheidsproblematiek.

 

  • Ook op het gebied van pijnstillers en kalmeringsmiddelen is het hek van de dam. Nog nooit zochten zoveel mensen hun toevlucht tot pillen om stress, angst onzekerheid of slapeloosheid te overwinnen. Antidepressiva worden bij de vleet geslikt. 1 op de 10 Nederlanders laat zich behandelen tegen depressie. De medicalisering van de samenleving begint al op jonge leeftijd. De nadruk wordt gelegd op presteren en er wordt dus veel geëvalueerd. De groep die niet voldoet aan het ideaalplaatje en uit de boot valt wordt al snel gediagnosticeerd en geëtiketteerd. Eens “normaal” gedrag wordt ineens “ziek” gedrag, met als gevolg dat mensen medicijnen krijgen voorgeschreven die ze helemaal niet nodig hebben.

 

  • Fast/short/kicking/new. De leefwereld van de gemiddelde burger is meer en meer op een pretpark gaan lijken. Het is moeilijk om je nog te vervelen, terwijl verveling toch een bron van creativiteit is. Continue prikkels zijn als het ware noodzakelijk geworden in ons bestaan. De leegte wordt er tijdelijk mee opgevuld.