_MG_0077

Ygenwijs rYsverslag Generatieleren

Dit is een kort rYs verslag van generatie Y. Met generatie Y op trektocht langs de generaties die vandaag de dag actief zijn op de werkvloer. Op zoek naar overeenkomsten en verschillen; maar uitermate op zoek naar verbinding, de rYs ervaringen worden meegenomen in het boek Ygenwijs.

16 juni 2010 vond het symposium generatieleren plaats op de bonte zwaan in Amsterdam. Deze avond ontwikkelde zich tot het einde van slechts het begin wat betreft de behoefte en de noodzaak van het in dialoog treden met verschillende generaties. De doelstelling van de avond was als volgt: vanuit het perspectief van generatie Y kijken naar de verschillen en overeenkomsten tussen generaties en van daaruit in dialoog zoeken naar een optimale samenwerking met andere generaties binnen organisaties waardoor de kenmerkende kwaliteiten van iedere generatie tot haar recht komen.

Feit is dat de Y-tjes de nieuwe generatie medewerkers zijn die de babyboomers langzaamaan gaan vervangen. Feit is ook dat deze generatie sneller communiceert dan men veelal gewend is; dat ze andere manieren van werken hebben; andere tools gebruiken; en meer dan ooit weten wat ze waard zijn en daardoor kritisch zijn over het soort organisatie waar ze willen werken. Oftewel; zonder ‘klik’ met de nieuwe werkende generatie raak je als organisatie in het slop.

Laten we eens stilstaan bij de voorlaatste generatie binnen organisaties: de pragmaten. Deze doeners kijken vooral door de bril van de ratio naar de werkwereld, waar de Y-tjes meer de bril van de emotie opzetten. Gevoel speelt bij de young professionals een grotere rol bij het kiezen van een werkgever. Waar een pragmaat zijn context veelal als maakbaar ziet, en al een stappenplan in zijn hoofd heeft over hoe hij iets in de goede richting kan ombuigen gaat een Y-tje eerder bij zichzelf te rade of de situatie waar hij/zij in is belandt wel bij hem of haar past. Waar een pragmaat zichzelf bijna in stukjes knipt om al zijn eigen en opgelegde doelstellingen met succes te ver-‘waar?’-lijken zal een Y-tje eerder een jaartje op wereldreis gaan om uit te vinden wat hij/zij nou echt wil.

En dan generatie X, beter bekend als generatie nix of de verloren generatie. Deze generatie staat op dit moment aan het roer: het zijn de grote leiders van onze (generatie Y) tijd. Toen zij de arbeidsmarkt betraden, die toen niet heel rooskleurig was, waren velen van hen gedwongen werk te doen wat niet aansloot bij hun opleiding of ambities. Resultaat is dat deze generatie zich aanpast aan de situatie, en van daaruit zoekt naar ontwikkelingsmogelijkheden en succes. Een soort kameleons dus, geen wonder dat andere generaties het soms moeilijk vinden om medewerkers uit generatie X te identificeren; ze ‘blenden’ namelijk erg makkelijk met andere generaties. Dat maakt ze tot ultieme verbinders: ze waarderen verschillen op een constructieve manier zonder daarvoor alle eer te willen opstrijken; het gaat heel natuurlijk. En daar zijn de Y-tjes uitermate blij mee! Als onbegrepen nieuwelingen op de werkvloer hebben zij bruggenbouwers nodig die hen aan de pragmaten en protesters kunnen verbinden.

De protestgeneratie; de relschoppers van weleer die zich overal, gevraagd en ongevraagd, mee bemoeit en daarbij geen blad voor de mond neemt. Deze kenmerken sluiten uitermate goed aan bij de jongste generatie professionals: de werkelijkheden van de meeste individuen binnen deze twee generaties komen voort uit een sterk idealisme en drang om de wereld te veranderen. De protesters strijden tegen de incompetentie en de verkramping, en de Ytjes zetten koers vanuit hun drang om authentiek te willen zijn en van daaruit datgene bij te dragen waar de wereld het meest behoefte aan heeft.


Naast dit beknopte rYsverslag is er het boek Ygenwijs waarin het theoretisch kader, conclusies, aanbevelingen en vervolgstappen zijn toegevoegd. Mocht u op de hoogte willen worden gehouden over de ontwikkelingen over het boek Ygenwijs schroom dan niet een mailtje te sturen naar: marieke@generatiestorm.nl