Skip to content

GENERATIE STORM
schudt organisaties wakker

Generatie STORM schudt organisaties wakker opdat de talenten van medewerkers worden ingezet om te innoveren, en niet in slaapstand wegzakken. Stormende organisaties geven ruimte aan hun jonge en oude medewerkers om zich te ontplooien zodat ze de organisatie kunnen verfrissen.
HOME

GENERATIE WERK

Het thema ‘generatie leren’ speelt in de huidige tijd binnen organisaties een steeds belangrijkere rol. Met name de koppeling tussen de jonge en oude generatie is van groot belang om ook in de toekomst de veranderingen van binnenuit en buitenaf het hoofd te kunnen bieden en daar innovatief op te kunnen inspelen. 


De uitdaging hierin ligt om de vernieuwingskracht van elke generatie met elkaar in verbinding te brengen door op een passende manier leiding te geven aan iedere generatie en daarbij een aantrekkelijk werkgever te zijn. Deze factoren zorgen in samenhang voor een duurzaam personeelsbestand in de toekomst.

HOME

TALENT ONTWIKKELING

Young professionals van generatie Y en Z hebben heel veel te brengen binnen een  organisatie: innovatie, moedig enthousiasme, actuele kennis, en een flinke dosis onbevangenheid. Zaken waar organisaties wel een shot van kunnen gebruiken! Zonder generatie Y en Z is een organisatie verloren, de nieuwste generaties zijn de natuurlijke update van het systeem, zonder hen zou een organisatie enorm verouderen en uiteindelijk vastlopen. Hieronder een paar manieren om het talent van deze generatie te benutten; voor henzelf én de organisatie.
HOME

Coaching voor young professionals

Wat verstaat Generatie STORM onder coaching? Het ondersteunen door persoonlijke aandacht en ruimte voor ontdekking zonder oordeel, op basis van gelijkwaardigheid. Het doel is om meer inzicht te verkrijgen in jezelf. Te erkennen wat je sterktes en zwaktes zijn en daar mee om leren gaan. Het vergroten van je zelfvertrouwen om te exploreren, te ontwikkelen en mogelijkheden te benutten. 

Je bent al even aan het werk en wilt je tomeloze energie nuttig blijven inzetten; zodat er werkelijk wat mee gebeurt. Iets verandert. Iets mooier wordt. Of een tikje duurzamer. En dat geldt eigenlijk ook wel voor jezelf: dat willen blijven veranderen en ontwikkelen, duurzaam inzetbaar en in balans blijven, en genieten van wat je doet. Goed om aandacht aan te geven, eens te gaan ontdekken hoe je dat nou eigenlijk doet op een manier die bij jou past. Een extra perspectief kan daarbij helpen.

The unexamined
life is not
worth living

– Socrates

Talent Ontwikkel Programma 

In het talent ontwikkelprogramma komt een groep van 8-12 hoogopgeleide young professionals gedurende 9 maanden bij elkaar onder begeleiding van 2 trainers. In deze periode krijgen zij aan de hand van het programma veel inzichten, vaardigheden en handvatten aangereikt die hen in staat stellen om op hun eigen manier sterk in de organisatie te staan. Het Talent Ontwikkel Programma wordt aangeboden op twee niveaus; namelijk ‘Young Talents’ met 0 – 4 jaar werkervaring, en ‘Young Leaders’ met 5 tot 8 jaar werkervaring. Op deze manier wordt aangesloten bij de behoeften en ervaring van de deelnemers zodat ze zoveel mogelijk uit het programma kunnen halen en echte stappen kunnen zetten in hun carrière.

AGENDA

YGENWIJS

Er wordt veel over generatie Y geschreven. In dit boek is Generatie Y zelf aan het woord. Jonge ondernemers en professionals geven openhartig aan hoe zij tegen de andere generaties aankijken, wat hen opvalt en tegenvalt, wat ze leuk vinden en wat niet. Met hun frisse blik scannen ze haarfijn de verouderde trekken van het Nederlandse bedrijfsleven. Aart Bontekoning en Marieke Grondstra gingen op onderzoek uit en brengen een Ygenwijs verslag.


De nieuwe generatie werkende junioren, Generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000) zorgt nu al voor enige opschudding: ze denken en werken anders dan het bedrijfsleven gewend is.

Aart Bontekoning verschaft het theoretische kader, gebaseerd op zijn onderzoek, Marieke Grondstra en haar Y-genoten zorgen voor de verfrissende blik. Dat levert boeiende inzichten en praktische handvatten op, waarmee (HR-)managers en leiders de generatieverschillen in hun eigen organisatie kunnen opsporen, bespreekbaar maken en benutten.

HOME

TEAM GENERATIE STORM

 

MARIEKE GRONDSTRA
Sinds de start van mijn carrière als organisatie adviseur raakte ik meer en meer geïntrigeerd door de manier waarop mensen met elkaar samenwerken, en met name hoe leeftijdsverschillen bijdragen aan de kwaliteit van die samenwerking. Samen met o.a. Aart Bontekoning heb ik veel onderzoek gedaan naar datgene wat werkenergie geeft en kost aan de verschillende werkende generaties.
Naarmate dat onderzoek vorderde en het boek Ygenwijs zich openbaarde ben ik me steeds meer gaan richten op de rol van generaties binnen organisaties en van daaruit is Generatie STORM in 2012 ontstaan. Ik maak mensen bewust van hun eigen kracht zodat de talenten van ieder individu en elke werkende generatie effectief ingezet worden binnen de organisatie. Hoe ‘normaler’ het wordt voor alle generaties om met hun talent en passie bezig te zijn, hoe makkelijker het wordt om als individu, generatie, en organisatie echt te ontwikkelen en het verschil te maken.

 

MARJOLEIN DE JONG
In 2009 studeerde ik af als cultureel antropoloog. Ik raakte snel gefascineerd door manieren waarop er over ‘de jeugd van tegenwoordig’ gesproken werd. Jongeren worden vaak ten onrechte lui en ongeïnteresseerd genoemd. Als jongerenspecialist werk ik vanuit Young Inspiration aan goede manieren om jongeren te betrekken én met hen samen te werken. Ik geloof erin dat beleid en communicatie effectiever wordt op het moment dat je door de ogen van jongeren kijkt naar wat werkt. Ik krijg energie als ik mijn klanten met mijn nieuwsgierige karakter kan ‘besmetten’. Door de ogen van andere generaties kijken naar hoe iets zit, is of kan zijn, is heel verfrissend en zorgt voor begrip wat verschillende generaties nodig hebben om succesvol samen te werken in teams en organisaties.

 

 
NICKLEE DE LANGEN
Ik heb altijd al een enorme nieuwsgierigheid gehad naar hoe mensen in elkaar zitten, wat ze gevormd heeft tot wie ze zijn en hoe ze met elkaar samenwonen, -werken en -leven. Naar mijn idee komen betekenisvolle verbindingen tot stand wanneer mensen ook in verbinding staan met zichzelf. Daarom ga ik als trainer en coach op zoek naar de verhalen waaruit mensen zijn opgebouwd. Verhalen die inzicht geven in onze drijfveren, vastgeroeste patronen en belemmerende overtuigingen. Elke generatie draagt weer andere verhalen en perspectieven met zich mee. Ik breng die verschillende perspectieven graag bij elkaar om te onderzoeken waar de overlap zit en welke verschillen overbrugd moeten worden.
Door vraagstukken rondom organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling vanuit verschillende kanten te benaderen, ontstaan verrassende, nieuwe invalshoeken. En dat biedt ruimte voor beweging en verandering.  

 

LUKAS HEIJDT
Al sinds ik me kan herinneren heb ik een fascinatie voor mensen en hun gedrag. Waarom doen we wat we doen? En wat maakt ons tot wie we zijn? Toen ik tijdens mijn studie in aanraking kwam met coaching en persoonlijk leiderschap, was ik dan ook meteen verkocht. Sindsdien is het mijn passie om anderen te helpen het beste uit het leven te halen. Dat doe ik door ze te helpen hun eigen passie te vinden, want ik geloof dat iedereen een passie heeft. Iets waar je enorm veel energie van krijgt, waarmee je anderen aansteekt en inspireert. Door kritische vragen te stellen en een spiegel voor te houden, nodig ik mijn omgeving voortdurend uit om op onderzoek uit te gaan bij zichzelf. Want hoe beter je jezelf kent, hoe meer je je kan inzetten voor dat waar je echt gelukkig van wordt! Wanneer we op deze manier naar onze passie leven, werken we aan de betere toekomst die we graag werkelijkheid zien worden. Die toekomst kunnen we niet alleen verwerkelijken. Daar hebben we elkaar voor nodig door samenwerking en verbinding. Ik denk dat kennis over generaties, hun krachten en verschillen, daarvoor essentieel is. Daarom zet ik me in voor Generatie STORM. Zodat mensen vanuit hun eigen passie met elkaar kunnen werken aan een betere wereld.

 

 
ILSE BOERSMA
Sinds de start van mijn werkende leven vind ik het al boeiend hoe verschillende mensen, en daarmee generaties, met elkaar omgaan en samenwerken in organisaties. Is er ruimte voor ieders geluid of zijn bepaalde stemmen sterker aanwezig? En daarmee; hoe worden talenten & kwaliteiten van de verschillende generaties gezien én benut?
Vanuit mijn rol als loopbaanbegeleider & organisatieadviseur krijg ik veel energie wanneer ik met een groep mensen aan de slag ga met het werken rondom generaties en waarbij ruimte is voor gesprek rondom drijfveren in het werk. Door inzichtelijk te maken welke generaties aanwezig zijn in jouw organisatie (en welke generatie staat te popelen om de arbeidsmarkt te betreden) en bewust te zijn van bijbehorende kenmerken & talenten, ontstaan er inzichten die leiden tot beweging en actie!
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME

LAATSTE BLOGS

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?

STORM nieuws

CONTACT

Generatie STORM

Bezoekadres:                                Postadres:
Maliebaan 45                                Bilderdijklaan 128
3581 CD Utrecht                           3723 DG Bilthoven

Mail: info@generatiestorm.nl