GENERATIE STORM
schudt organisaties wakker

Generatie STORM schudt organisaties wakker opdat de talenten van medewerkers worden ingezet om te innoveren, en niet in slaapstand wegzakken. Stormende organisaties geven ruimte aan hun jonge en oude medewerkers om zich te ontplooien zodat ze de organisatie kunnen verfrissen.
Schermafbeelding 2016 09 06 om 21.32.25

GENERATIE WERK

Het thema ‘generatie leren’ speelt in de huidige tijd binnen organisaties een steeds belangrijkere rol. Met name de koppeling tussen de jonge en oude generatie is van groot belang om ook in de toekomst de veranderingen van binnenuit en buitenaf het hoofd te kunnen bieden en daar innovatief op te kunnen inspelen. 


De uitdaging hierin ligt om de vernieuwingskracht van elke generatie met elkaar in verbinding te brengen door op een passende manier leiding te geven aan iedere generatie en daarbij een aantrekkelijk werkgever te zijn. Deze factoren zorgen in samenhang voor een duurzaam personeelsbestand in de toekomst.

120 000 GS_Mix wit trans

TALENT ONTWIKKELING

Young professionals van generatie Y hebben heel veel te brengen binnen een  organisatie: innovatie, moedig enthousiasme, actuele kennis, en een flinke dosis onbevangenheid. Zaken waar organisaties wel een shot van kunnen gebruiken! Zonder generatie Y is een organisatie verloren, Y is de natuurlijke update van het systeem, zonder Y zou een organisatie enorm verouderen en uiteindelijk vastlopen. Hieronder een paar manieren om het talent van deze generatie te benutten; voor henzelf én de organisatie.

Coaching voor young professionals

Wat verstaat Generatie STORM onder coaching? Het ondersteunen door persoonlijke aandacht en ruimte voor ontdekking zonder oordeel, op basis van gelijkwaardigheid. Het doel is om meer inzicht te verkrijgen in jezelf. Te erkennen wat je sterktes en zwaktes zijn en daar mee om leren gaan. Het vergroten van je zelfvertrouwen om te exploreren, te ontwikkelen en mogelijkheden te benutten. 

Je bent al even aan het werk en wilt je tomeloze energie nuttig blijven inzetten; zodat er werkelijk wat mee gebeurt. Iets verandert. Iets mooier wordt. Of een tikje duurzamer. En dat geldt eigenlijk ook wel voor jezelf: dat willen blijven veranderen en ontwikkelen, duurzaam inzetbaar en in balans blijven, en genieten van wat je doet. Goed om aandacht aan te geven, eens te gaan ontdekken hoe je dat nou eigenlijk doet op een manier die bij jou past. Een extra perspectief kan daarbij helpen.

The unexamined
life is not
worth living

– Socrates

Talent Ontwikkel Programma 

In het talent ontwikkelprogramma komt een groep van 8-12 hoogopgeleide young professionals gedurende 9 maanden bij elkaar onder begeleiding van 2 trainers. In deze periode krijgen zij aan de hand van het programma veel inzichten, vaardigheden en handvatten aangereikt die hen in staat stellen om op hun eigen manier sterk in de organisatie te staan. Het Talent Ontwikkel Programma wordt aangeboden op twee niveaus; namelijk ‘Young Talents’ met 0 – 4 jaar werkervaring, en ‘Young Leaders’ met 5 tot 8 jaar werkervaring. Op deze manier wordt aangesloten bij de behoeften en ervaring van de deelnemers zodat ze zoveel mogelijk uit het programma kunnen halen en echte stappen kunnen zetten in hun carrière.

Young & Rebel

Met Young & Rebel hebben 2 mensen de handen ineen geslagen die veel ervaring hebben met jonge professionals. Samen met Ron van Es founder van Work and Purpose. We zien dat met name grote organisaties moeite hebben om jonge professionals te verleiden om bij hen te komen werken, en als ze eenmaal binnen zijn hen ook te laten bijdragen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met cultuur, de ‘clash’ tussen generaties.

Regievoeren als Young Professional

Pionieren als regisseur van verandering binnen de publieke sector

Als je op zoek bent naar manieren om je ambitie voor verandering en ontwikkeling in je werk vorm te geven, dan is ons traject ‘Regievoeren als Young Professional’ iets voor jou. Het is gericht op young professionals die verandering willen, maar (nog) niet precies weten hoe ze dit moeten aanpakken. Dit traject bestaat uit zes trainingsdagen waarbij je de thema’s persoonlijk leiderschap, inzicht en inzet van talenten, opgavegericht werken, effectieve communicatie, samenwerken, persoonlijke effectiviteit, omgaan met weerstand en verandermanagement gaat uitwerken.

AGENDA

YGENWIJS

Er wordt veel over generatie Y geschreven. In dit boek is Generatie Y zelf aan het woord. Jonge ondernemers en professionals geven openhartig aan hoe zij tegen de andere generaties aankijken, wat hen opvalt en tegenvalt, wat ze leuk vinden en wat niet. Met hun frisse blik scannen ze haarfijn de verouderde trekken van het Nederlandse bedrijfsleven. Aart Bontekoning en Marieke Grondstra gingen op onderzoek uit en brengen een Ygenwijs verslag.


De nieuwe generatie werkende junioren, Generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000) zorgt nu al voor enige opschudding: ze denken en werken anders dan het bedrijfsleven gewend is.

Aart Bontekoning verschaft het theoretische kader, gebaseerd op zijn onderzoek, Marieke Grondstra en haar Y-genoten zorgen voor de verfrissende blik. Dat levert boeiende inzichten en praktische handvatten op, waarmee (HR-)managers en leiders de generatieverschillen in hun eigen organisatie kunnen opsporen, bespreekbaar maken en benutten.

HOME
HOME
HOME
HOME
HOME

TEAM GENERATIE STORM

 

MARIEKE GRONDSTRA
Sinds de start van mijn carrière als organisatie adviseur raakte ik meer en meer geïntrigeerd door de manier waarop mensen met elkaar samenwerken, en met name hoe leeftijdsverschillen bijdragen aan de kwaliteit van die samenwerking. Samen met o.a. Aart Bontekoning heb ik veel onderzoek gedaan naar datgene wat werkenergie geeft en kost aan de verschillende werkende generaties.
Naarmate dat onderzoek vorderde en het boek Ygenwijs zich openbaarde ben ik me steeds meer gaan richten op de rol van generaties binnen organisaties en van daaruit is Generatie STORM in 2012 ontstaan. Ik maak mensen bewust van hun eigen kracht zodat de talenten van ieder individu en elke werkende generatie effectief ingezet worden binnen de organisatie. Hoe ‘normaler’ het wordt voor alle generaties om met hun talent en passie bezig te zijn, hoe makkelijker het wordt om als individu, generatie, en organisatie echt te ontwikkelen en het verschil te maken.

 

VINCENT RUIJTER
In 2010 kwam ik in contact met Marieke Grondstra en Aart Bontekoning en het thema generatieleren, ik werkte toen bij Oasen (Drinkwaterbedrijf). Samen met Marieke heb ik diverse workshops begeleid waarbij het gesprek tussen generaties centraal stond. Tijdens deze workshops heb ik geleerd dat het helpt om vanuit het perspectief van generaties te leren kijken. Dit zorgt voor meer kennis en begrip over wat verschillende generaties nodig hebben en hoe generaties succesvol kunnen samenwerken in teams of organisaties.
Tijdens het geven van lezingen en workshops ga ik graag open in gesprek. Mijn scherpte zorgt ervoor dat ik snel de juiste analyse op het niveau van inhoud en proces kan maken en daarop kan interveniëren. Zo wordt de materie van generatieleren voor iedereen levend. Verder ben ik mede-oprichter van Iwell, een bedrijf die de transitie naar een duurzame, lokale energievoorziening wil versnellen. Dit doen we door woningen te voorzien van een thuisbatterij voor opslag van lokaal opgewekte energie, in combinatie met slimme software.

 

BAS POPPE
Aan het begin van mijn carrière viel me op hoeveel mensen met tegenzin naar hun werk gingen. Toen ik zelf een moeilijke periode meemaakte, heb ik ervaren hoe dat is. Sindsdien ben ik op ontdekkingsreis om erachter te komen wat ervoor nodig is om met plezier en energie te kunnen blijven werken. Daarom werk ik aan eigentijdse werkomgevingen waar mensen gezond en met plezier optimaal kunnen presteren.
Als organisatieadviseur, procesbegeleider en coach begeleid ik nu leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Mijn kracht is om persoonlijke en individuele ontwikkeling te verbinden met het krachtenveld van het hele systeem van de organisatie. Daarbij ga ik altijd uit van het vakmanschap en het zelfsturend vermogen van professionals. Verder ben ik oprichter van Humalaya, dat  is een netwerkorganisatie waarin ik met zelfstandige professionals uit verschillende vakgebieden samenwerk. We richten ons voornamelijk op leiderschaps- en organisatieontwikkeling, met een focus op het onderwijs.

 

MARJOLEIN DE JONG
In 2009 studeerde ik af als cultureel antropoloog. Ik raakte snel gefascineerd door manieren waarop er over ‘de jeugd van tegenwoordig’ gesproken werd. Jongeren worden vaak ten onrechte lui en ongeïnteresseerd genoemd. Als jongerenspecialist werk ik vanuit Young Inspiration aan goede manieren om jongeren te betrekken én met hen samen te werken. Ik geloof erin dat beleid en communicatie effectiever wordt op het moment dat je door de ogen van jongeren kijkt naar wat werkt. Ik krijg energie als ik mijn klanten met mijn nieuwsgierige karakter kan ‘besmetten’. Door de ogen van andere generaties kijken naar hoe iets zit, is of kan zijn, is heel verfrissend en zorgt voor begrip wat verschillende generaties nodig hebben om succesvol samen te werken in teams en organisaties.

 

 
NICKLEE DE LANGEN
Ik heb altijd al een enorme nieuwsgierigheid gehad naar hoe mensen in elkaar zitten, wat ze gevormd heeft tot wie ze zijn en hoe ze met elkaar samenwonen, -werken en -leven. Naar mijn idee komen betekenisvolle verbindingen tot stand wanneer mensen ook in verbinding staan met zichzelf. Daarom ga ik als trainer en coach op zoek naar de verhalen waaruit mensen zijn opgebouwd. Verhalen die inzicht geven in onze drijfveren, vastgeroeste patronen en belemmerende overtuigingen. Elke generatie draagt weer andere verhalen en perspectieven met zich mee. Ik breng die verschillende perspectieven graag bij elkaar om te onderzoeken waar de overlap zit en welke verschillen overbrugd moeten worden.
Door vraagstukken rondom organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling vanuit verschillende kanten te benaderen, ontstaan verrassende, nieuwe invalshoeken. En dat biedt ruimte voor beweging en verandering.  

 

 
LUKAS HEIJDT
Al sinds ik me kan herinneren heb ik een fascinatie voor mensen en hun gedrag. Waarom doen we wat we doen? En wat maakt ons tot wie we zijn? Toen ik tijdens mijn studie in aanraking kwam met coaching en persoonlijk leiderschap, was ik dan ook meteen verkocht. Sindsdien is het mijn passie om anderen te helpen het beste uit het leven te halen. Dat doe ik door ze te helpen hun eigen passie te vinden, want ik geloof dat iedereen een passie heeft. Iets waar je enorm veel energie van krijgt, waarmee je anderen aansteekt en inspireert. Door kritische vragen te stellen en een spiegel voor te houden, nodig ik mijn omgeving voortdurend uit om op onderzoek uit te gaan bij zichzelf. Want hoe beter je jezelf kent, hoe meer je je kan inzetten voor dat waar je echt gelukkig van wordt! Wanneer we op deze manier naar onze passie leven, werken we aan de betere toekomst die we graag werkelijkheid zien worden. Die toekomst kunnen we niet alleen verwerkelijken. Daar hebben we elkaar voor nodig door samenwerking en verbinding. Ik denk dat kennis over generaties, hun krachten en verschillen, daarvoor essentieel is. Daarom zet ik me in voor Generatie STORM. Zodat mensen vanuit hun eigen passie met elkaar kunnen werken aan een betere wereld.
HOME
Foto Vincent Ruijter 1
Foto Bas Poppe
Foto Marjolein 1
Nicklee zwwit
Foto Lukas Heijdt

LAATSTE BLOGS

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?

STORM nieuws

CONTACT

Generatie STORM

Bezoekadres:                                Postadres:
Maliebaan 45                                Bilderdijklaan 128
3581 CD Utrecht                           3723 DG Bilthoven

info@generatiestorm.nl
06 421 005 89

 

facebook   twitter1   linkedin