background.generaties

In het najaar van 2018 heeft Generatie STORM een flink aantal workshops over generatiemanagement voor de afdeling districtsrecherche noord- en oost Gelderland verzorgd.

Werkwijze
Tijdens deze interactieve workshops is ingezet op het bewust maken en inspireren omtrent generatieleren. Er is kennis gemaakt met het thema generaties en wat je in de praktijk binnen de politie met deze kennis kunt. Er is bewustzijn gecreëerd op de verschillende generaties die
werkzaam zijn bij de politie en hoe de kwaliteiten van deze generaties te benutten in de samenwerking.

Resultaten
De doelstellingen waren om elkaar te ontmoeten; de talenten van alle generaties medewerkers bewuster te benutten; te zorgen voor een werkomgeving waar alle generaties kunnen floreren; en om verbinding tussen de jongste en oudere generaties te creëren zodat er beter samen kan worden gewerkt.

Alle teams zijn met een flink aantal verbeter voorstellen gekomen: enkele makkelijk uitvoerbaar en andere vereisen iets meer inspanning. De meest genoemde verbeter voorstellen lagen op het vlak van het delen van informatie; het waarderen en motiveren van medewerkers; het stellen van duidelijke doelen; en het gebruik maken van generatie diversiteit. Dit alles hebben we overzichtelijk weergegeven in een verslag.

Wat de deelnemers zeggen

We hebben een aantal deelnemers aan de workshops gevraagd om hun ervaringen te delen. Frank Giessen, leidinggevende binnen de recherche, vertelt: “tijdens de workshop werd ik me bewust dat de karakterstructuur ook wordt gevormd door de tijd waarin je opgroeit, de tijdsgeest. Dat was een echte eye-opener. ‘Hoe ben je zelf groot gebracht?’ ‘En hoe breng je je kinderen groot?’ Deze vragen zorgden voor veel herkenning in mijn generatiegroep en maakte me bewust dat iedere generatie gevormd wordt door zowel de opvoeding, als de tijdgeest, als de heersende normen en waarden. Na het volgen van de workshop ga ik anders met mensen in gesprek: want ik weet beter waar iemand vandaan komt. Ik houd er rekening mee in ontwikkelgesprekken met medewerkers: ik schakel echt actief om naar een ander generatie-perspectief. Als ik een conflict zie gebeuren, dan kan ik daar beter in sturen. Ik kan me sneller verplaatsen, heb het in mijn rugzak. Als leidinggevende is dit enorm handig en nuttig. Ook het besef dat een mix van generaties noodzakelijk is in het team brengt veel helderheid. Ik vind generatieleren een van de leukste cultuur-onderzoeken omdat het altijd aanwezig is, ook in de maatschappij. Zowel binnen als buiten moet je daar op aansluiten om echt effectief te zijn.”

Een deelnemer zeg het volgende: “er is meer generatie-bewustzijn ontstaan, we leven ons meer in in elkaar en houden echt rekening met de verschillen. Dit doen we door het gesprek erover aan te gaan en niet vanuit onze eigen overtuigingen in te vullen. Het is mooi om te zien dat een aantal verbeter voorstellen ondertussen al is uitgevoerd: het verbeteren van de informatievoorziening van hogerop is meteen aangepakt en aan het plan ‘de juiste mensen op de juiste plek’ wordt nu handen en voeten gegeven.”