DSC01578

Wat is het toch moeilijk om een gesprek te voeren waar geen strijd wordt gevoerd, maar waar juist een ontmoeting plaatsvindt. Waar mensen vanuit hun eigen ervaring vertellen; onderzoeken in plaats van te willen overtuigen en daarbij aandachtig naar de ander luisteren. Zo’n gesprek waar het streven naar een dieper inzicht centraal staat, niet het behalen van eigen gelijk. Wij merken iedere dag wat een uitdaging dit is. Helemaal wanneer je werkt met verschillende generaties, die hoe dan ook bepaalde overtuigingen over elkaar hebben, die een echte dialoog vaak in de weg zitten. Aan ons de eerbare taak om dat proces te faciliteren. We delen graag onze ervaringen en onze tips om zo’n dialoog te begeleiden.

Laten we beginnen met de bouwstenen van een dialoog. Benodigdheden: verschillende mensen (waarin dus ook zeker generatie diversiteit!), mogelijkheid tot een vrije gedachten wisseling, en kans op nieuwe inzichten. Kenmerkend voor een geslaagde dialoog is dat er nieuwe betekenis wordt gegeven aan zaken die eerder vast leken te staan. De rol van de begeleider is van groot belang om het proces van echt luisteren en doorvragen te stimuleren.

Hoe dan verder? Wat is er van belang om zo’n dialoogsessie te laten slagen?!
Ten eerste is het een voorwaarde dat alle deelnemers aan het gesprek de intentie hebben om in alle openheid over hun ervaringen, dromen en mogelijkheden uit te willen wisselen. Dan kan de dialoog daadwerkelijk bijdragen aan onderling begrip, verbondenheid en inzicht. Aan de begeleider de taak een klimaat van openheid en nieuwsgierigheid te creĆ«ren waar iedereen aan bod komt en wordt gehoord. Samen ga je de ontdekkingstocht aan op zoek naar de belangrijke thema’s en wat daarin werkt. Een belangrijke spelregel is dat iedereen voor zichzelf spreekt en niet voor anderen invult of advies geeft. Dan ontstaat er namelijk ruimte voor anders kijken en nieuwe inzichten. Essentieel is het luisteren met aandacht en het onderzoeken van eigen oordelen. Dit geldt natuurlijk zowel voor de deelnemers als de begeleider! Want hoe moeilijk is het toch om datgene wat jij als ‘normaal’ ervaart onderzoekend in gesprek te brengen! Wat een uitdaging is het om echt nieuwsgierig te zijn naar de beweegredenen van een andere generatie waar je je niet zo makkelijk in kan verplaatsen! Niemand is zonder oordelen, dit vraagt van de deelnemers en de begeleider om heel alert en bewust te zijn van de eigen interne processen. Een hele uitdaging, weten we uit ervaring. Wil je hulp bij het voorbereiden of begeleiden van een dergelijke dialoogsessie? Laat het ons weten!