GENERATIE STORM
schudt organisaties wakker

Generatie STORM schudt organisaties wakker opdat de talenten van medewerkers worden ingezet om te innoveren, en niet in slaapstand wegzakken. Stormende organisaties geven ruimte aan hun jonge en oude medewerkers om zich te ontplooien zodat ze de organisatie kunnen verfrissen.
 • Een Generatie STORM is iets voor uw organisatie als u een innovatieve organisatie wilt zijn, waar alle generaties hun eigen en elkaars mogelijkheden benutten bij alle windkrachten. Uw medewerkers zijn de windvaan, rijp en groen, oost en west. Zij maken het verschil tussen een ‘windstille’ organisatie waar mensen elke dag komen ‘werken’ of een ‘stormachtige’ organisatie waar mensen zichzelf en de organisatie elke dag vernieuwen en echt impact hebben.

  Nu de protestgeneratie langzaam aan met pensioen gaat – of toch langer blijft werken – en er een nieuwe Ygenwijze generatie op de werkvloer verschijnt, is de samenwerking tussen alle generaties van belang om innovatief met elkaar te leren. Het te vroeg afhaken van jongeren en van ouderen komt nog te vaak voor. Dit is te voorkomen door de energie van elke generatie te richten op wat er werkelijk toe doet: plezier, verbinding en zingevend produceren! Tijdens onze programma’s gaan we met u op zoek naar de energiegevers, -lekken en alle mogelijke nieuwe verbindingen tussen generaties zodat zij elkaar opnieuw aanschakelen en inspireren voor het gezamenlijk resultaat.

  Thema’s waar onze programma’s impact op hebben zijn onder andere:

  • Duurzame Inzetbaarheid
  • Kennis Management
  • Leiderschaps Ontwikkeling
  • Performance Management

  Iets meer informatie over de verschillende werkende generaties vindt u hier!

Schermafbeelding 2016 09 06 om 21.32.25

GENERATIE WERK

Het thema ‘generatie leren’ speelt in de huidige tijd binnen organisaties een steeds belangrijkere rol. Met name de koppeling tussen de jonge en oude generatie is van groot belang om ook in de toekomst de veranderingen van binnenuit en buitenaf het hoofd te kunnen bieden en daar innovatief op te kunnen inspelen. 


De uitdaging hierin ligt om de vernieuwingskracht van elke generatie met elkaar in verbinding te brengen door op een passende manier leiding te geven aan iedere generatie en daarbij een aantrekkelijk werkgever te zijn. Deze factoren zorgen in samenhang voor een duurzaam personeelsbestand in de toekomst.

 • De doelstelling is om de bewustwording betreffende de verschillende generaties te stimuleren, de noodzaak van generatie management te tonen, de aanwezigen in staat te stellen de specifieke eigenschappen van de werkende generaties te herkennen, en de dialoog tussen deze generaties op gang te brengen zodat de vernieuwingskracht van elke generatie optimaal gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk. Op deze manier zal er beweging binnen de organisatie kunnen ontstaan. Tijdens de lezingen en workshops wordt je je bewust van de verschillen tussen generaties en wat je daar mee kan doen. In de learning community en tijdens de generatie reizen gaan we samen op zoek naar de mogelijkheden die het samenwerken met de verschillende generaties brengt. Tijdens het generatie spel en de generatie opstellingen ervaren we hoe de samenwerking kan worden geoptimaliseerd.

120 000 GS_Mix wit trans
 • Lezing of Workshop ‘Generatieleren’ 
  Tijdens een Lezing of Workshop ‘Generatieleren’ krijg je antwoord op de volgende vragen. Waar krijgen de verschillende generaties energie van? Wat herken je hiervan bij jou op de werkvloer? Hoe ziet de organisatie van de toekomst eruit? Wat betekent dat voor onder andere communicatie en leiderschap? Door middel van praktische voorbeelden in combinatie met een theoretische onderbouwing over wat generaties nu precies behelzen en wat dat betekent op de werkvloer wordt er bewustzijn gecreëerd. Door een dynamiek te creëren waarbij deelnemers met elkaar in gesprek gaan kunnen zij uitwisselen over hun eigen ervaringen binnen het thema. De doelstelling is om de bewustwording bij betreffende generaties te stimuleren en de dialoog tussen deze generaties te faciliteren zodat de vernieuwingskracht van elke generatie optimaal gebruikt kan worden. Op deze manier kan er namelijk beweging binnen de organisatie ontstaan.


  Lezing of Workshop ‘Generatie Y’ 
  In de Lezing of Workshop ‘Generatie Y’ wordt je bewust van de kenmerken en talenten van generatie Y en leer je hoe je daar effectief gebruik van kan maken in de samenwerking. Hoe kun je ervoor zorgen dat young professionals zo optimaal mogelijk inzetbaar zijn binnen de organisatie zodat zowel de young professional als de organisatie groeit? Young professionals hebben ongelooflijk veel te brengen binnen je organisatie, innovatie, moedig enthousiasme, actuele kennis, en een flinke dosis onbevangenheid. Vaak komen deze talenten niet (geheel) tot wasdom binnen organisaties. Ze worden niet (h)erkend of op waarde geschat. Hoe zorg je ervoor dat de talenten van deze generatie daadwerkelijk worden gezien en benut?


  In deze flyer wat meer informatie over generatie Y 

 • Middels Generatie Reizen gaan we met medewerkers van alle generaties op ontdekkingstocht door hun eigen organisatie. Op zoek naar verbinding tussen generaties op basis van gedeelde thema’s die energie geven en nemen. We kijken naar de specifieke kracht per generatie en hoe we deze kunnen benutten in het dagelijkse werk zodat de hele organisatie er beter van wordt. Tijdens een generatie reis komt u in ieder geval veel over de referentie kaders van uzelf en uw collega’s te weten en wordt helder hoe je verbindend en ontmoetend met elkaar kunt bouwen aan een innovatieve organisatie. Bekijk hier het reisverslag van een generatie reis

 • In de Learning Community ‘Generatie leren’ gaan we op zoek naar de innovatie kracht van de generaties binnen uw eigen organisatie. Daarbij ‘mixen’ we meerdere organisaties opdat we kunnen leren en ons verwonderen over de verschillen en de overeenkomsten in thematiek die binnen organisaties bestaan. We wisselen ‘inter-generatieve’ sessies, met alle generaties tezamen, af met ‘solo generatie’ sessies zodat de specifieke thema’s van een bepaalde generatie de nodige aandacht krijgen. We gaan op zoek naar manieren waarop alle generaties elkaar met hun eigen specifieke talenten op de verbindende thema’s kunnen versterken in plaats van te verzwakken. De Learning Community gaat uitermate over het vergroten van immaterieel en materieel rendement op generatie en organisatie niveau. Voor de brochure, kijk hier

 • Het Generatie Spel focust op het optimaliseren van de samenwerking met collega’s van andere generaties. Hoe werk jij samen met andere generaties? Hoe is dat in jullie organisatie? In dit spel ga je in teams met andere generaties op verkenning. Je voert concrete opdrachten uit, gaat in dialoog over prikkelende stellingen, op zoek naar feiten en ondergaat grensverleggende experimenten. Er zijn op dit moment 4 werkende generaties binnen organisaties: de babyboomers, generatie X, de pragmaten en generatie Y. Met dit spel krijg je inzicht in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van generatie verschillen op de werkvloer, het zogenaamde ‘intergenerationeel samenwerken’.

  Voor meer info over de workshop kijk hier.

 • Wil je prettiger samenwerken met collega’s van andere generaties? Tijdens deze ervaringsgerichte workshop worden middels opstellingen generatie-thema’s ontdekt en zichtbaar gemaakt. Het is een dag die zich richt op de samenwerking met alle werkende generaties: Protest, X, Pragmaten en Y. Door gedurende de dag een aantal generatie-vragen op te stellen doorgrondt je je eigen en de andere generaties. Het is je na deze workshop helder hoe je met andere generaties samenwerkt en wat je kan doen om een dergelijke samenwerking in positieve zin te beïnvloeden. Met behulp van de theoretische achtergrond van generatieleren en dialoog hierover zal er meer bewustzijn ontstaan op eigen (generatie specifieke) talenten en kunnen deze makkelijker gericht ingezet worden. Meedoen kan gezien de methodiek van opstellingen betekenen dat persoonlijke thema’s aangeraakt worden tijdens het uitvoeren van het werk. Voor de flyer van deze workshop kijk hier

TALENT ONTWIKKELING

Young professionals van generatie Y hebben heel veel te brengen binnen een  organisatie: innovatie, moedig enthousiasme, actuele kennis, en een flinke dosis onbevangenheid. Zaken waar organisaties wel een shot van kunnen gebruiken! Zonder generatie Y is een organisatie verloren, Y is de natuurlijke update van het systeem, zonder Y zou een organisatie enorm verouderen en uiteindelijk vastlopen. Hieronder een paar manieren om het talent van deze generatie te benutten; voor henzelf én de organisatie.

Coaching voor young professionals

Wat verstaat Generatie STORM onder coaching? Het ondersteunen door persoonlijke aandacht en ruimte voor ontdekking zonder oordeel, op basis van gelijkwaardigheid. Het doel is om meer inzicht te verkrijgen in jezelf. Te erkennen wat je sterktes en zwaktes zijn en daar mee om leren gaan. Het vergroten van je zelfvertrouwen om te exploreren, te ontwikkelen en mogelijkheden te benutten. 

Je bent al even aan het werk en wilt je tomeloze energie nuttig blijven inzetten; zodat er werkelijk wat mee gebeurt. Iets verandert. Iets mooier wordt. Of een tikje duurzamer. En dat geldt eigenlijk ook wel voor jezelf: dat willen blijven veranderen en ontwikkelen, duurzaam inzetbaar en in balans blijven, en genieten van wat je doet. Goed om aandacht aan te geven, eens te gaan ontdekken hoe je dat nou eigenlijk doet op een manier die bij jou past. Een extra perspectief kan daarbij helpen.

 • “Generatie Y krijgt al jong een overdosis aan keuzes voor haar kiezen, ze heeft het druk met haar eigen identiteit en moet aan veel (zelf opgelegde) verwachtingen voldoen. Deze generatie is erg zelfbewust en vindt het belangrijk in een organisatie te werken waar ze echt impact kunnen hebben en waar gezellige collega’s zijn. Veel organisaties verwachten dat generatie Y zich aanpast aan de heersende cultuur, ongeacht hun persoonlijkheid en voorkeuren. De verwachtingen van beide kanten zijn hooggespannen. Als die verwachtingen niet worden waargemaakt ligt voor generatie Y een quarterlife crisis op de loer.

  De jongst werkende generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000) staat anders in het werkleven dan de generaties daarvoor, blijkt uit onderzoek. Ongelijkwaardigheid, bureaucratie, 9 tot 5 mentaliteit, visieloosheid, gebrek aan coaching, ongezelligheid, controle, negatieve feedback, ‘niet jezelf kunnen zijn’, hiërarchie, een on-inspirerende werkplek en routinematig werken kosten deze generatie heel veel werkenergie. (Bontekoning, A. Grondstra, M. 2012, Ygenwijs, Amsterdam, Business Contact). Het is zelfs aanleiding voor complete aftakeling op het werk. Vooral wanneer dat in een eerste baan gebeurt zijn de gevolgen groot.

  Waar de leden van de protestgeneratie (1940-1955) in hun jeugd gewoon geacht werden zich te gedragen en vooral niet teveel aandacht te trekken ziet generatie Y zich al vanaf peuter af aan voor verschillende keuzes gesteld. ‘Wat vind ik leuk, waar wil ik spelen, welke game doe ik, welk tv-programma wil ik zien, welke kleren wil ik aan’ en ga zo maar door. Ook in een latere levensfase, bij het kiezen van de studie zie je groter wordende verschillen; waar de protesters en generatie X nog beperkte keuze hadden wat betreft middelbare school en vervolgopleiding is voor generatie Y het hek van de dam. Elk jaar komen er weer tientallen studierichtingen en specialisaties bij.

  Maar ook in latere levensfasen komen er steeds meer keuzes bij. Die gaan om het al dan niet goed besteden van vrije tijd, het kiezen van passend werk, de keuze voor een partner en eventueel kinderen, basale dingen als een internet-provider en zorgverzekeraar, en materiële dingen als een huis en auto. De veelheid aan keuzes is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, en dat zal alleen maar nog verder toenemen. Nu bijna over alle dagelijkse dingen beslissingen moeten worden genomen worden mensen voortdurend met hun normen, waarden en overtuigingen geconfronteerd. Vragen als: ‘wie ben ik’, ‘wat heb ik te brengen’, en ‘waar ga ik echt voor’ worden steeds sneller en vaker gesteld. En de antwoorden op deze vragen veranderen ook in rap tempo, wat gister nog een schijnbare waarheid was, kan morgen totaal anders zijn. Mensen ontwikkelen zich voortdurend omdat ze constant in interactie zijn met hun omgeving en deze omgeving ook constant veranderd.

  Deze ontwikkeling zie je sterk terug in generatie Y, fenomenen als studie- en job-hoppen, relatie-zappen, het gebruik van multiple identity door middel van avatars, en het aanhoudende reis-virus zijn daar voorbeelden van. Generatie Y bindt zich niet meer vast maar leeft in een wereld van een toenemende vrijheid. De vrijheid om te kiezen, omtrent alles, elke dag opnieuw. Maar wat betekent die authenticiteit nu eigenlijk echt? Hoe manifesteer je jezelf in een wereld die constant veranderd, hoe krijg je grip op jezelf en geef je richting aan je leven?

  Er worden meer dan genoeg voorbeelden aangedragen: aan idolen geen gebrek. Maar die idolen zetten je ook op het verkeerde been; want kleed je je nou op een bepaalde manier omdat je dat zelf leuk vindt, of omdat de mode het voorschrijft? Een andere lastigheid aan die grote voorbeelden is dat deze vaak niet de tand des tijds doorstaan. Wie vandaag nog hip is kan morgen al totaal achterhaald zijn. Dus er ligt ook nog eens een tamelijk hoge lat aan die identiteit, want ‘je moet wel origineel zijn’ en als zodanig herkend worden en blijven en ook nog eens dicht bij jezelf blijven. Maar wat als je jezelf niet zo uitzonderlijk vindt? Als je er nog niet uit bent waar je nou in uitblinkt? Dan krijgen we de ‘quarterlife’ crisis weer in het vizier. “

The unexamined
life is not
worth living

– Socrates

Talent Ontwikkel Programma 

In het talent ontwikkelprogramma komt een groep van 8-12 hoogopgeleide young professionals gedurende 9 maanden bij elkaar onder begeleiding van 2 trainers. In deze periode krijgen zij aan de hand van het programma veel inzichten, vaardigheden en handvatten aangereikt die hen in staat stellen om op hun eigen manier sterk in de organisatie te staan. Het Talent Ontwikkel Programma wordt aangeboden op twee niveaus; namelijk ‘Young Talents’ met 0 – 4 jaar werkervaring, en ‘Young Leaders’ met 5 tot 8 jaar werkervaring. Op deze manier wordt aangesloten bij de behoeften en ervaring van de deelnemers zodat ze zoveel mogelijk uit het programma kunnen halen en echte stappen kunnen zetten in hun carrière.

 • TOP is een samenwerkingsverband tussen Generatie STORM en YEP, twee bureaus die zich bezighouden met de ontplooiing van generatie Y. Samen willen wij ervoor zorgen dat talent optimaal ingezet wordt, dat doen we door middel van praktijkgerichte modules in een context die zorgt voor versnelling en verdieping. De trainers zijn krachtig, kritisch en activerend. Zij kennen generatie Y als geen ander en ze weten hoe ze young professionals kunnen prikkelen om zich snel te ontwikkelen. Ze denken en doen verder. Young professionals hebben ongelooflijk veel te brengen binnen je organisatie: innovativiteit, moedig enthousiasme, actuele kennis en een flinke dosis onbevangenheid. Zaken waar organisaties tegenwoordig wel een shot van kunnen gebruiken! We zorgen ervoor dat de young professionals zo optimaal mogelijk inzetbaar zijn binnen de organisatie zodat zowel de young professional als de organisatie groeit. Bekijk de brochure hier

Young & Rebel

Met Young & Rebel hebben 2 mensen de handen ineen geslagen die veel ervaring hebben met jonge professionals. Samen met Ron van Es founder van Work and Purpose. We zien dat met name grote organisaties moeite hebben om jonge professionals te verleiden om bij hen te komen werken, en als ze eenmaal binnen zijn hen ook te laten bijdragen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met cultuur, de ‘clash’ tussen generaties.

 • In het programma Be a Rebel with a Cause brengen we een groep jonge professionals uit verschillende organisaties bij elkaar. Het is een groep die vooraf goed gescreend is op kwaliteiten, talenten, ambities en verlangens. Iedere jonge professional heeft een mandaat vanuit de eigen organisatie om een stevig probleem of uitdaging van de eigen organisatie in te brengen. Deze problemen en/of uitdagingen worden daarmee het materiaal waar we mee gaan werken.

Regievoeren als Young Professional

Pionieren als regisseur van verandering binnen de publieke sector

Als je op zoek bent naar manieren om je ambitie voor verandering en ontwikkeling in je werk vorm te geven, dan is ons traject ‘Regievoeren als Young Professional’ iets voor jou. Het is gericht op young professionals die verandering willen, maar (nog) niet precies weten hoe ze dit moeten aanpakken. Dit traject bestaat uit zes trainingsdagen waarbij je de thema’s persoonlijk leiderschap, inzicht en inzet van talenten, opgavegericht werken, effectieve communicatie, samenwerken, persoonlijke effectiviteit, omgaan met weerstand en verandermanagement gaat uitwerken.

 • Voor wie?
  Je bent een jonge werkende (tot 35 jaar), tussen de twee en zeven jaar werkzaam in de publieke sector en op zoek naar manieren hoe je de volgende stap binnen je rol kan maken.

  Aansluiting met je werk
  Tijdens het traject vinden we het belangrijk om aansluiting te maken met je werk, we werken daarom met het 70-20-10 principe. Je gaat opdrachten in de praktijk uitvoeren en je leidinggevende wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen tijdens de trainingsdagen en is beschikbaar als sparringpartner. Er is ruimte voor coaching, telefonisch of via e-mail. Je wordt gekoppeld aan een buddy en we organiseren intervisiebijeenkomsten om ervaringen met elkaar te kunnen uitwisselen en samen verder te leren vanuit de praktijk.

  Wat levert het op:
  Dit traject biedt je de mogelijkheid om je (verder) te ontwikkelen.
  Je leert hoe je kunt pionieren in je werk; kunt aangeven hoe je de verandering van het systeem wil creëren en de ruimte hiervoor claimt; anderen kunt beïnvloeden om je opgave te realiseren; kunt omgaan met verschillende stakeholders; kunt omgaan met weerstand; kunt reflecteren op gedrag; interventiemethodes kunt toepassen; je persoonlijke ontwikkeling kunt voortzetten; optimaal je talenten inzet; kunt sparren met gelijkgestemden.

   

  Informatie:
  Het traject bestaat uit zes trainingsdagen waarvan één tweedaags blok en vervolgens vier losse trainingsdagen.

  Eerste blok:                 14 en 15 september 2017
  Vervolgdagen:            5 oktober, 16 november, 18 januari en 16 februari

  Kosten:
  € 2.400,- voor zes dagen (13 dagdelen), exclusief 21% btw en arrangementskosten.

  Begeleiding:
  De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en wordt begeleid door twee trainers zodat er aandacht is voor elke individuele deelnemer.

  Meer informatie vind je hier.

AGENDA

YGENWIJS

Er wordt veel over generatie Y geschreven. In dit boek is Generatie Y zelf aan het woord. Jonge ondernemers en professionals geven openhartig aan hoe zij tegen de andere generaties aankijken, wat hen opvalt en tegenvalt, wat ze leuk vinden en wat niet. Met hun frisse blik scannen ze haarfijn de verouderde trekken van het Nederlandse bedrijfsleven. Aart Bontekoning en Marieke Grondstra gingen op onderzoek uit en brengen een Ygenwijs verslag.


De nieuwe generatie werkende junioren, Generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000) zorgt nu al voor enige opschudding: ze denken en werken anders dan het bedrijfsleven gewend is.

Aart Bontekoning verschaft het theoretische kader, gebaseerd op zijn onderzoek, Marieke Grondstra en haar Y-genoten zorgen voor de verfrissende blik. Dat levert boeiende inzichten en praktische handvatten op, waarmee (HR-)managers en leiders de generatieverschillen in hun eigen organisatie kunnen opsporen, bespreekbaar maken en benutten.

 • Waar ik bij de recensie van het vorige boek van Aart Bontekoning begon met het woord ‘nuttig’, komen nu bij mij de woorden ‘Inspirerend & Uitdagend’ op. Het boek ‘YGENWIJS’, van Bontekoning en Grondstra zet aan tot nadenken over de toekomst van organisaties, in relatie tot de huidige generaties werkenden. Het woord ‘samen’ is wat mij betreft de rode draad in dit boek, met de opmerking dat er nog een mooi en begaanbaar pad met hobbels en lange rechte stukken voor ons ligt. ‘YGENWIJS’ is meer dan goed leesbaar en een must read voor eenieder die binnen organisaties het talent van generaties wil benutten om vorm te geven aan een mooie toekomst.

  ‘YGENWIJS’ is heel vlot geschreven en leest prettig. Het boek heeft een logische opbouw en een mengeling van praktijkinput van de hoofdrolspelers, beperkte theorie in Jip- en Janneketaal en de eigen mening en inzichten van beide auteurs. Hierbij zijn de auteurs niet bang om hun eigen mening te geven, zoals bijvoorbeeld over het hokjesdenken dat vaak nog aanwezig is en daarnaast het hoge top-down gehalte dat nu binnen organisaties vaak nog bestaat.  Het boek is opgezet vanuit de frisse en onbevangen blik van de Y-generatie op organisatiecultuur, -structuur en vooral gedrag van de andere generaties. Zaken die worden beschreven zijn zeer herkenbaar, waarbij er een opvallende match is tussen de zogenoemde protestgeneratie en de Y-generatie. Opvallend omdat de protestgeneratie ook de generatie is die heeft gezorgd voor verregaande bureaucratie, top-down denken en het fenomeen ‘als er een probleem is zetten wij er een manager op’. Je zou kunnen stellen dat deze generatie de idealen uit de eigen jeugd heeft opgegeven in de drang naar materialisme en macht. Het is dan ook positief te constateren dat de babyboomers hier nu qua mindset op terugkomen en gedurende een langere periode dan de potentiële pensioenleeftijd een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van organisaties en vooral aan individuen. Kortom, de protestgeneratie ziet in de Y-generatie het gereedschap om de vroegere idealen te verwezenlijken en het beste van twee werelden komt samen.

  Wat heel duidelijk naar voren komt is dat het benutten van de talenten van de diverse generaties een beweging is die niet alleen in gang kan worden gezet door één generatie. Ook het nieuwe werken speelt hierbij niet de hoofdrol en is slechts een instrument. Nee, het gaat om het nieuwe (samen)werken en waarvoor het omzetten van dromen en denken in het pragmatische doen nu noodzakelijk is. Dit vraagt om moed, ondernemerschap en de durf om te vertrouwen op het talent van anderen. In de huidige command & control-cultuur die heerst binnen organisaties is dit lastig maar zeker niet onmogelijk.

  Wat ook triggert is de kloof tussen de ondernemerszin van de Generatie-Y en de huidige onderwijsinstellingen. Op zich ook logisch aangezien dit instituten zijn die feitelijk zijn ingericht in ‘de oudheid’. Onderwijsinstellingen moeten ondernemerszin stimuleren bij hun studenten en, zoals Bontekoning en Grondstra betogen, hier is in allerlei opzichten nog veel winst te behalen. Dit kan de instituten, de studenten maar zeker ook de BV Nederland ten goede komen, waarbij de relatie kan worden gelegd met zaken als innovatievermogen en het geluk en het losmaken van passie en talent van mensen. Deze beweging kan dan ook de aanzet zijn voor organisaties om te veranderen en in te spelen op de mogelijkheden van een hybride arbeidsmarkt, waarbij werknemers naast hun reguliere job ook nog eens ondernemer kunnen zijn. Gezien de noodzakelijke vloeibarisering van organisaties voor het realiseren van de continue match tussen talent in organisaties en de continue veranderingen in de markt is dit een must.

  Leesadvies: Ik ben van mening dat de auteurs een geweldig naslagwerk hebben opgeleverd over de ins en out van generaties, bovendien is het boek geschreven vanuit de frisse blik van de Y-generatie. ‘YGENWIJS’ is wat mij betreft een must read voor iedereen die binnen organisaties het talent van generaties wil benutten om vorm te geven aan een mooie en innovatieve toekomst.

   

  Richard van der Lee

HOME
HOME
HOME
HOME
HOME

TEAM GENERATIE STORM

 

MARIEKE GRONDSTRA
Sinds de start van mijn carrière als organisatie adviseur raakte ik meer en meer geïntrigeerd door de manier waarop mensen met elkaar samenwerken, en met name hoe leeftijdsverschillen bijdragen aan de kwaliteit van die samenwerking. Samen met o.a. Aart Bontekoning heb ik veel onderzoek gedaan naar datgene wat werkenergie geeft en kost aan de verschillende werkende generaties.
Naarmate dat onderzoek vorderde en het boek Ygenwijs zich openbaarde ben ik me steeds meer gaan richten op de rol van generaties binnen organisaties en van daaruit is Generatie STORM in 2012 ontstaan. Ik maak mensen bewust van hun eigen kracht zodat de talenten van ieder individu en elke werkende generatie effectief ingezet worden binnen de organisatie. Hoe ‘normaler’ het wordt voor alle generaties om met hun talent en passie bezig te zijn, hoe makkelijker het wordt om als individu, generatie, en organisatie echt te ontwikkelen en het verschil te maken.

 

VINCENT RUIJTER
In 2010 kwam ik in contact met Marieke Grondstra en Aart Bontekoning en het thema generatieleren, ik werkte toen bij Oasen (Drinkwaterbedrijf). Samen met Marieke heb ik diverse workshops begeleid waarbij het gesprek tussen generaties centraal stond. Tijdens deze workshops heb ik geleerd dat het helpt om vanuit het perspectief van generaties te leren kijken. Dit zorgt voor meer kennis en begrip over wat verschillende generaties nodig hebben en hoe generaties succesvol kunnen samenwerken in teams of organisaties.
Tijdens het geven van lezingen en workshops ga ik graag open in gesprek. Mijn scherpte zorgt ervoor dat ik snel de juiste analyse op het niveau van inhoud en proces kan maken en daarop kan interveniëren. Zo wordt de materie van generatieleren voor iedereen levend. Verder ben ik mede-oprichter van Iwell, een bedrijf die de transitie naar een duurzame, lokale energievoorziening wil versnellen. Dit doen we door woningen te voorzien van een thuisbatterij voor opslag van lokaal opgewekte energie, in combinatie met slimme software.

 

BAS POPPE
Aan het begin van mijn carrière viel me op hoeveel mensen met tegenzin naar hun werk gingen. Toen ik zelf een moeilijke periode meemaakte, heb ik ervaren hoe dat is. Sindsdien ben ik op ontdekkingsreis om erachter te komen wat ervoor nodig is om met plezier en energie te kunnen blijven werken. Daarom werk ik aan eigentijdse werkomgevingen waar mensen gezond en met plezier optimaal kunnen presteren.
Als organisatieadviseur, procesbegeleider en coach begeleid ik nu leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Mijn kracht is om persoonlijke en individuele ontwikkeling te verbinden met het krachtenveld van het hele systeem van de organisatie. Daarbij ga ik altijd uit van het vakmanschap en het zelfsturend vermogen van professionals. Verder ben ik oprichter van Humalaya, dat  is een netwerkorganisatie waarin ik met zelfstandige professionals uit verschillende vakgebieden samenwerk. We richten ons voornamelijk op leiderschaps- en organisatieontwikkeling, met een focus op het onderwijs.

 

MARJOLEIN DE JONG
In 2009 studeerde ik af als cultureel antropoloog. Ik raakte snel gefascineerd door manieren waarop er over ‘de jeugd van tegenwoordig’ gesproken werd. Jongeren worden vaak ten onrechte lui en ongeïnteresseerd genoemd. Als jongerenspecialist werk ik vanuit Young Inspiration aan goede manieren om jongeren te betrekken én met hen samen te werken. Ik geloof erin dat beleid en communicatie effectiever wordt op het moment dat je door de ogen van jongeren kijkt naar wat werkt. Ik krijg energie als ik mijn klanten met mijn nieuwsgierige karakter kan ‘besmetten’. Door de ogen van andere generaties kijken naar hoe iets zit, is of kan zijn, is heel verfrissend en zorgt voor begrip wat verschillende generaties nodig hebben om succesvol samen te werken in teams en organisaties.

 

 
NICKLEE DE LANGEN
Ik heb altijd al een enorme nieuwsgierigheid gehad naar hoe mensen in elkaar zitten, wat ze gevormd heeft tot wie ze zijn en hoe ze met elkaar samenwonen, -werken en -leven. Naar mijn idee komen betekenisvolle verbindingen tot stand wanneer mensen ook in verbinding staan met zichzelf. Daarom ga ik als trainer en coach op zoek naar de verhalen waaruit mensen zijn opgebouwd. Verhalen die inzicht geven in onze drijfveren, vastgeroeste patronen en belemmerende overtuigingen. Elke generatie draagt weer andere verhalen en perspectieven met zich mee. Ik breng die verschillende perspectieven graag bij elkaar om te onderzoeken waar de overlap zit en welke verschillen overbrugd moeten worden.
Door vraagstukken rondom organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling vanuit verschillende kanten te benaderen, ontstaan verrassende, nieuwe invalshoeken. En dat biedt ruimte voor beweging en verandering.  

 

 
LUKAS HEIJDT
Al sinds ik me kan herinneren heb ik een fascinatie voor mensen en hun gedrag. Waarom doen we wat we doen? En wat maakt ons tot wie we zijn? Toen ik tijdens mijn studie in aanraking kwam met coaching en persoonlijk leiderschap, was ik dan ook meteen verkocht. Sindsdien is het mijn passie om anderen te helpen het beste uit het leven te halen. Dat doe ik door ze te helpen hun eigen passie te vinden, want ik geloof dat iedereen een passie heeft. Iets waar je enorm veel energie van krijgt, waarmee je anderen aansteekt en inspireert. Door kritische vragen te stellen en een spiegel voor te houden, nodig ik mijn omgeving voortdurend uit om op onderzoek uit te gaan bij zichzelf. Want hoe beter je jezelf kent, hoe meer je je kan inzetten voor dat waar je echt gelukkig van wordt! Wanneer we op deze manier naar onze passie leven, werken we aan de betere toekomst die we graag werkelijkheid zien worden. Die toekomst kunnen we niet alleen verwerkelijken. Daar hebben we elkaar voor nodig door samenwerking en verbinding. Ik denk dat kennis over generaties, hun krachten en verschillen, daarvoor essentieel is. Daarom zet ik me in voor Generatie STORM. Zodat mensen vanuit hun eigen passie met elkaar kunnen werken aan een betere wereld.
 • Netwerk Organisatie

  Binnen het netwerk en de klantenkring van Generatie STORM bevinden zich enkel en alleen stormachtige, innovatieve bedrijven en individuen. Mensen en bedrijven die een organisatie wakker schudden om datgene te doen waar ze in uitblinken. Dit kan op veel verschillende manieren. Het kan zijn dat een organisatie wel eens een pannel van Ygenwijze Ytjes kan gebruiken om de boel eens op te frissen of te brainstormen over een nieuw idee. Het kan ook zijn dat een organisatie wil leren hoe je met verschillende generaties samen effectief en inspirerend kan werken en eens wil experimenteren met een klein legertje generatie-voorlopers. Een ander vraagstuk kan zijn hoe je de senioren beter tot hun recht kan laten komen zodat ze hun ervaring en expertise daadkrachtig kunnen inzetten. Door een aantal uitgesproken leden van de protest generatie uit te nodigen tot dialoog komt er schot in de zaak. Mocht een bepaalde generatie niet aanwezig zijn in je organisatie dan nemen wij ze gewoon mee!

  Via het inspiratie netwerk van Generatie STORM heb je toegang tot een enorm vat aan talent en ambassadeurs van alle werkende generaties binnen hedendaagse organisaties. Ze zijn voor een dag in te zetten om een organisatie te inspireren en te laten bruisen van energie. STORM op komst.

HOME
Foto Vincent Ruijter 1
Foto Bas Poppe
Foto Marjolein 1
Nicklee zwwit
Foto Lukas Heijdt

LAATSTE BLOGS

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?

STORM nieuws

CONTACT

Generatie STORM

Bezoekadres:                                Postadres:
Wolvenplein 27                            Bilderdijklaan 128
3512 CK Utrecht                           3723 DG Bilthoven

info@generatiestorm.nl
06 421 005 89

 

facebook   twitter1   linkedin